Climate Conference in Katowice

"Homo salients is a very ingenious species. It got us into this mess, true, but it knew not what it did. I believe now is the moment to use that ingenuity and that passion to get us out of it." - Sir David Attenborough

Szampony w kostkach z DM

Szampony w kostkach, fanaberia, snobizm, czy potrzeba dzisiejszych czasów? Dla mnie to potrzeba czasów. Świat tonie w śmieciach, każdy z nas produkuje codziennie nowe odpady. Każdy z nas jest odpowiedzialny za wymieranie Oceanów, śmierć zwierząt, skażenie środowiska. Ale też każdy z nas może to zmienić, nie wolno nam tylko pokazywać palcem na innych lub twierdzić... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑